Historia, artykuły, słownik historyczny

Strona redakcyjna - Rocznik XXII

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor: Andrzej Groth (Gdańsk)

Członkowie:

Marian Biskup (Toruń), Wiesław Długokęcki (Malbork), ks. Mieczysław Józefczyk (Elbląg), Marian Mroczko (Gdańsk), Jacek Nowiński (Elbląg), Wiesława Rynkiewicz-Domino (Elbląg), Artur Zieliński (Elbląg)

Sekretarz Redakcji: Bożenna Janikowska (Elbląg)

Redakcja: Alicja Bednarczuk (Elbląg)

Tłumacze:

Sławomir Demkowicz-Dobrzański (j. angielski),

Joanna Szkolnicka (j. niemiecki), Wanda Stec (j. rosyjski)

Redaktor techniczny: Marcin Lachowski

Wydanie publikacji sfinansował Urząd Miejski w Elblągu

Tom zrealizowano we współpracy

z Elbląskim Towarzystwem Naukowym im. Jana Myliusa

© Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

Wydawnictwo „Wilk Stepowy”

Adres Redakcji:

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, 82-300 Elbląg, ul. św. Ducha 3-7

Druk i oprawa: Drukarnia „W & P” w Malborku

ISSN 0485-3059

ISBN 978-83-61282-12-9

Wydawnictwo Wilk Stepowy

ul. Św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg, tel. 055 611 00 50