Historia, artykuły, słownik historyczny

Komitet Redakcyjny

Redaktor: prof. dr hab. Andrzej Groth (Gdańsk)

Członkowie: prof. dr hab. Marian Biskup (Toruń), prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (Malbork), ks. dr Mieczysław Józefczyk (Elbląg), prof. dr hab. Marian Mroczko (Gdańsk), Jacek Nowiński (Elbląg), Wiesława Rynkiewicz-Domino (Elbląg), Grażyna Kluge (Elbląg), Maria Kubacka

Sekretarz Redakcji: Joanna Szkolnicka (Elbląg)