Historia, artykuły, słownik historyczny

Kalendarium

 • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/file.inc on line 649.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/file.inc on line 649.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
890 (ok.)

anglosaski kupiec Wulfstan odbywa podróż z Płw. Jutlandzkiego na pd. wybrzeża Morza Bałtyckiego; dociera do osady Truso, a w swej relacji z podróży wzmiankuje o rzece Ilfing (od której nazwę wziął Elbląg)

1237

mistrz krajowy Zakonu Krzyżackiego Hermann von Balk zakłada zamek (została po nim jedynie kolumna na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego ); ściągają lubeccy kupcy i tworzą ośrodek handlowy

1244

obrona Elbląga przed pomorskim księciem Świętopełkiem (według legendy dokonały tego pod nieobecność mężczyzn elbląskie kobiety przebrane w męskie stroje)

1246

Elbląg otrzymuje dokument lokacyjny według prawa lubeckiego „Wielki Przywilej Elbląski” dla zakonu dominikanów; otrzymują prawo budowy kościoła i klasztoru; wokół klasztoru dominikańskiego skupiał się mieszkający w mieście żywioł polski

1251-1312

Elbląg siedzibą krajowych mistrzów Zakonu Krzyżackiego

1260

Pasłęk zostaje lokowany na prawie lubeckim

1273

bitwa Krzyżaków z Prusami nad Kumielą podczas powstania pruskiego

1285

Elbląg na mocy traktatów handlowych nawiązuje bliską współpracę z Lubeką

1288

wybuch wielkiego pożaru, który strawił prawie całe miasto; od tego momentu
wznoszone budowle były na ogół murowane

1299

założenie wsi Łęcze

1337

komtur Siegfried von Sitten lokuje Nowe Miasto Elbląg na prawie lubeckim (herb z trzema różami i krzyżem)

1367

zjazd miast hanzeatyckich w Elblągu; miasta hanzeatyckie wypowiadają wojnę Danii – konkurentce w handlu w Europie Pn., wojnę kończy traktat stralsundzki (1370), nadający Hanzie liczne przywileje, m.in. kontrolę nad czterema zamkami w Sundzie, pierwszym intendentem tych zamków został elblążanin Peter von Dulmen

1410

bitwa pod Grunwaldem, w której śmierć poniosło również wielu elblążan (miasto na mocy umów zmuszone było do pomocy wojskowej Zakonowi); w ręce zwycięskich wojsk polskich dostała się też elbląska chorągiew miejska, przechowywana później na Wawelu; Władysław Jagiełło zwrócił wolność pojmanym burmistrzom elbląskim, którzy odbyli z elbląskim pospólstwem rozmowy na temat gotowości przejścia miasta na stronę polską; trzy dni po bitwie Elbląg jako pierwsze z pruskich miast składa hołd
królowi polskiemu; Krzyżacy zostają wypędzeni z Zamku

1434

zjazd stanów pruskich w Elblągu – sformułowanie 40 skarg pod adresem Zakonu Krzyżackiego

1440

na zjeździe w Elblągu powołany zostaje Związek Pruski (konfederacja miast i ziem pruskich skierowana przeciw Zakonowi Krzyżackiemu )

1454

posłowie Związku Pruskiego (z ramienia Elbląga burmistrzowie Wawrzyniec Pilgrim i Paweł Meybowin oraz rajca Jan Fedeler) poddają Pomorze Kazimierzowi Jagiellończykowi; król wydaje akt inkorporacji; wybucha powstanie; krzyżacka załoga w zamku elbląskim poddaje zamek, który zostaje zniszczony przez elblążan

1457

przywilej elbląski wydany przez Kazimierza Jagiellończyka

1463

zwycięska bitwa flotylli gdańsko-elbląskiej z siłami krzyżackimi na Zalewie Wiślanym; drugi pokój toruński

1478

połączenie Starego i Nowego Miasta

1495

wybudowanie kanału łączącego rzekę Elbląg z Nogatem