Historia, artykuły, słownik historyczny

Thomale Hermann F.W

  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/modules/paging/paging.module on line 106.
Autor: Andrzej Groth | Kategoria: Rhode Heinrich Thomale Hermann F.W Zasłużeni ludzie Elbląga | Data utworzenia: 19.03.2010

Hermann F.W. Thomale. Nie znamy daty jego narodzin (prawdopodobnie 18.01.1827 r.). Pochodził z Oleśnicy, gdzie jego ojciec był dzwonnikiem. W mieście tym ukończył gimnazjum, a następnie podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył je w 1848 r., po czym podjął pracę, najpierw jako askulator, następnie referendarz i asesor w Królewskim Sądzie Powiatowym we Wrocławiu i Oleśnicy. Pod koniec 1855 r. przeniósł się do Elbląga, gdzie w 1856 r. otrzymał urząd syndyka i radcy magistrackiego. 22 maja 1868 r. Rada Miejska wybrała go na stanowisko drugiego burmistrza. Po odejściu nadburmistrza Johanna CA. Selkie do Królewca wybrano go 5 lipca 1875 r. na urząd pierwszego burmistrza na okres l2 lat. Wybór ten zatwierdził cesarz , a oficjalne objęcie urzędu nastąpiło na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 24 września w obecności prezydenta Rejencji Gdańskiej v. Diesta. Wyznaczono mu pensję w wysokości 7800 marek oraz 10% dodatek mieszkaniowy. 13 października tegoż roku cesarz nadał mu tytuł nadburmistrza. Od maja 1887 r. Thomale chorował , zastępował go wówczas ówczesny drugi burmistrz Heinrich Elditt. Od 1 lipca Thomale planował przejść na emeryturę. Nie doczekał się jej jednak. Zmarł 22 czerwca 1877 r.