Historia, artykuły, słownik historyczny

Anger Otto Louis Siegfried

  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/modules/paging/paging.module on line 106.
Autor: Joanna Szkolnicka | Kategoria: Anger Otto Louis Siegfried Kronikarze i historycy elbląscy Rektorzy i nauczyciele Zasłużeni ludzie Elbląga | Data utworzenia: 02.02.2010

Anger Otto Louis Siegfried – (1837-?), 1876 – 1883 przewodniczący Elbląskiego Towarzystwa Starożytności. Urodził się w Pasłęku, uczęszczał do Gimnazjum w Gdańsku. Po zdaniu egzaminu dojrzałości studiował teologię na uniwersytetach w Halle i Królewcu (1859-1862). W 1863 r. zdał kościelny egzamin pro ministerio uprawniający do obejmowania samodzielnej funkcji w parafii. W 1865 przybył do Elbląga i rozpoczął pracę w tutejszym Gimnazjum. W 1865 zdał egzaminy i uzyskał status profesora szkoły średniej, po czym otrzymał stałą posadę w elbląskim Gimnazjum. 12 października 1876 r. został mianowany przewodniczącym Elbląskiego Towarzystwa Starożytności. Jednym z jego ważniejszych sukcesów było odkrycie dużego cmentarzyska z epoki rzymskiej w Nowym Polu (1876). Jednocześnie miasto powierzyło mu pieczę nad zbiorami muzealnymi, które dzięki jego odkryciom powiększyły się o nowe znaleziska wyeksponowane w zakupionych ze środków miasta przeszklonych szafach. Dokonane przez siebie odkrycia archeologiczne Anger opisał w artykule w „Berliner Zeitschrift für Ethnologie” i opatrzył własnoręczną dokumentacją rysunkową. Eksponaty z Nowego Pola były też prezentowane na ogólnoniemieckiej wystawie znalezisk prehistorycznych i antropologicznych w Berlinie w 1880 r. M. in. dzięki działalności Angera Elbląskie Towarzystwo Starożytności wywalczyło sobie rangę stowarzyszenia naukowego, do którego to miana pretendowało od początków swojego istnienia. W 1883 Anger został przeniesiony na stanowisko dyrektora Gimnazjum Królewskiego w Grudziądzu. Także i tam parał się działalnością naukową z zakresu archeologii, publikując prace dotyczące cmentarzyska w Rondsen – dzisiaj Rządz, jedna z dzielnic Grudziądza. Zajmował się też zagadnieniem Truso (artykuły na ten temat w „Altpreussische Monatshefte”). Inne jego prace związane są elbląskim Gimnazjum lub teologią (Historia kuszenia Chrystusa; podręcznik pomocniczy do nauki religii w klasach wyższych)

Boldt A., Elbinger Geistesleben im neunzehnten Jahrhundert. Ein Beitrag zur Chronik der Stadt Elbing, Mohrungen ?
Kurze Geschichte der Elbinger Alterthumsgesellschaft (1873-1898), Elbing, 1898