Historia, artykuły, słownik historyczny

Ehrlich Bruno

  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/modules/paging/paging.module on line 106.
Autor: Joanna Szkolnicka | Kategoria: Ehrlich Bruno Kronikarze i historycy elbląscy | Data utworzenia: 26.01.2010

Ehrlich Bruno (1868 – 1945), urodzony w Gdańsku, profesor, muzealnik, od 1916 r. przewodniczący Elbląskiego Towarzystwa Starożytności, zasłużony kustosz Muzeum Miejskiego w Elblągu. Uczył w Gimnazjum języków starożytnych, a później też historii i religii. Prowadził również wykłady z prehistorii na Akademii Nauczycielskiej. Z ramienia Towarzystwa prowadził prace wykopaliskowe w Elblągu oraz podelbląskich miejscowościach. Opublikował prace m. in. na temat neolitycznej ceramiki sznurowej z Suchacza. Zajmował się też kwestią przypuszczalnego ulokowania osady Truso, wysuwając hipotezę, iż znajdowała się ona na terenie miasta Elbląga. Jest autorem wielu prac z dziedziny archeologii i historii, które ukazywały się w „Elbinger Jahrbuch”, a także na łamach innych periodyków naukowych oraz osobno. Za swoje zasługi został odznaczony pierścieniem honorowym Niemieckiego Towarzystwa do Historii i Prehistorii. W 1918 r. z okazji siedemdziesięciolecia istnienia Elbląskiego Towarzystwa Starożytności Ehrlich został mianowany członkiem korespondencyjnym Towarzystwa Starożytności "Prussia". Z upoważnienia władz miejskich (tzn. nadburmistrzów Mertena i Woelk’a) oprowadzał po Elblągu zagraniczne delegacje. Zginął 7 lutego 1945 r., trafiony na ulicy odłamkiem granatu, podczas oblężenia Elbląga przez Armię Czerwoną.