Historia, artykuły, słownik historyczny

Michael Gottlieb Fuchs

  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/modules/paging/paging.module on line 106.
Autor: Andrzej Groth | Kategoria: Kronikarze i historycy elbląscy Michael Gottlieb Fuchs | Data utworzenia: 20.05.2009

Protoplastą rodziny Fuchsów był Marek Fuchs, od 1586 r. obywatel Elbląga.Michał Bogumił Fuchs (Michael Gottlieb) syn Samuela Bogumiła – sekretarza i rajcy miejskiego urodził się 19.X 1758 r.w Elblągu. Matką jego była Eleonora Agata Lange.Ukończył Gimnazjum Elbląskie. W latach 1777 – 1780 studiował teologię, po czym wrócił do rodzinnego miasta, a następnie odbył podróż do Getyngi i innych miast niemieckich.W 1782 r. został nauczycielem, a wkrótce (przed 1790r.) profesorem Gimnazjum Elbląskiego. Po A. Grübnauu w 1821 r. przejął pieczę nad Archiwum Miejskim w Elblągu. Jego zadaniem było uporządkowanie rękopisów, a także rejestracja dokumentów na ratuszu i w Domu Przemysłu. W tym ostatnim w zbiorach „Conventa” znajdowały się cenne rękopisy J.H. Amelunga i G. Gosscha pochodzące ze zbiorów kościoła Marii Panny oraz rękopisy J.H. Dewitza z biblioteki Gimnazjum Elbląskiego . M.G. Fuchs był także ekspertem do oceny zbioru rękopisów po A. Grübnauu i wystąpił jako świadek na korzyść miasta na procesie przeciw kuratorom masy spadkowej A. Grübnaua. M.G. Fuchs, jako archiwariusz miał dostęp do kompletowanego w owym czasie w archiwum ratuszowym zasobu Źródłowego. Ułatwiło mu to znakomicie realizację jego planów i zamierzeń. Był on autorem kroniki elbląskiej doprowadzonej do 1714 r. Zachował się po nim także zbiór wypisów źródłowych do historii miasta (dla lat 1315 - 1794) oraz notatki dotyczące handlu i rozbudowy Elbląga. Jego największym dziełem, opartym na przebogatym materiale źródłowym, jest wydana w latach 1818 – 1832 trzytomowa „Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes in topograhischer, geschichtlicher und statistscher Hinsicht” (Opis miasta Elbląga i jego posiadłości w aspekcie topograficznym, historycznym i statystycznym). Praca ta chętnie czytana przez współczesnych, jest po dziś dzień ważnym źródłem wiedzy o przeszłości miasta. M.G. Fuchs wydał drukiem także mniejsze prace: o Gimnazjum Elbląskim i jego bibliotece oraz założeniu szkoły dla ubogich Łasztowi. Zmarł 28 lutego 1835 r., a wdowa po nim przekazała w darze Archiwum Elbląskiemu rękopisy po mężu. Obejmowały one, oprócz prac M.G. Fuchsa, również dzieła G. Zamehla, W. Rypsona, J.H. Dewiza, J. G. Selera, J. Langego i innych dzieł pisarzy elbląskich. Tom I opisu miasta Elbląga wydanego w 1818 r. elbląskiej oficynie Friedricha Traugotta Hartmanna zawiera : opis geograficznego położenia miasta, informacje o jego założeniu przywileju lokacyjnym, herbie i przywileju z 1457 r. Szczególnie cenne są tu informacje o umocnieniach miasta (mury, wały, bramy) oraz o głównych budowlach Elbląga – ratuszach i kościołach. Czytelnik w tym tomie znajdzie informacje o ustroju i władzach miasta, działających w Elblągu bractwach i korporacjach rzemieślniczych oraz głównych źródłach utrzymania jego mieszkańców. Tom II wydany w 1821 r. przez oficynie Friedricha Traugutta Hartmanna zawiera; szczegółowe topograficzne opisy Starego Miasta, Nowego Miasta, Wyspy Spichrzów oraz przedmieścia. Tom III (wydany w dwóch częściach w 1826 i 1832 roku) poświęcony jest terytorium miasta Elbląga – jego historii, topografii i ekonomii.