Historia, artykuły, słownik historyczny

MARTIN Włodzimierz (1940-2005)

  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/includes/theme.inc on line 170.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/elaiter/public_html/wortal_historyczny/modules/paging/paging.module on line 106.
Autor: Helena Dutkiewicz | Kategoria: Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida Instytucje kultury | Data utworzenia: 04.04.2013

Włodzimierz Martin (1940-2005) – syn Marii i Kazimierza, urodził się w Kolonii Chylice (powiat Błonie). Małżonka Krystyna, dwoje dzieci (Michał, Beata). Włodzimierz Martin Szkołę Podstawową ukończył w Gdyni, a I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Elblągu. Tuż po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1958 r. podjął pracę zawodową w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Elblągu jako kierownik działu Gromadzenia i Opracowania. W 1960 r. ukończył III Korespondencyjny Kurs Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie. Po odbyciu w latach 1961-1963 zasadniczej służby wojskowej ponownie podjął pracę w Bibliotece Miejskiej w Elblągu. W 1964 r. wstąpił w szeregi PZPR. Od 1 sierpnia 1966 r. powierzono mu obowiązki kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej. W tymże roku podjął też naukę w Państwowym Zaocznym Studium Oświaty i Kultury Dorosłych, a następnie studia zaoczne w Instytucie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. W 1973 r. został oddelegowany do pracy w Komitecie Miasta i Powiatu PZPR w Elblągu w charakterze instruktora propagandy, a w 1976 r. został przeniesiony do pracy w Wydziale Pracy Ideowo-Wychowawczej KW PZPR. W roku 1977 r. uzyskał tytuł magistra historii na UG. Od 1978 r. – 1990 r. piastował stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu. W roku 1991 został odwołany ze stanowiska dyrektora i zatrudniony jako kierownik Filii Nr 7.

W 1993 r. utworzono Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych (OCN) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Słonecznej – którego został kierownikiem.

W ramach Ośrodka utworzono w 1995 r. Klub Miłośników Książki Mówionej „Słoneczna Fonoteka”. Głównym zadaniem Ośrodka było objęcie opieką czytelniczą osób niepełnosprawnych ( dzieci, młodzież i osoby dorosłe). Dzięki tej placówce osoby niewidome czuły się mniej zagubione. Z biblioteki korzystało ponad 400 czytelników. Ośrodek posiadał około 1600 tytułów książki mówionej na kasetach magnetofonowych, było około 100 kaset magnetowidowych do nauki języka migowego, z filmami z zakresu oświaty zdrowotnej, filmami medycznymi i ekranizacją lektur. Placówka posiadała też wydawnictwa na CD ROM-ach. OCN gromadził również książki dla dzieci słabowidzących z serii "Duże litery" oraz książki pisane pismem Braille'a. Wszystkie działania prowadzone w Ośrodku zmierzały i pełniły rolę biblioterapii. Istniał pewien stereotyp, że do biblioteki mogły zapisywać się tylko osoby niepełnosprawne, tymczasem zapisywali się studenci kształcący się w zakresie różnego rodzaju terapii, resocjalizacji czy tyflologii - nauki o niewidomych. Jedna osoba napisała o Ośrodku Czytelnictwa Niepełnosprawnych pracę magisterską.

Włodzimierz Martin - kierownik tego Ośrodka był człowiekiem niezwykle sympatycznym i lubianym przez czytelników, był bibliotekarzem z prawdziwego zdarzenia. Inicjator wielu przedsięwzięć w życiu społecznym i religijnym Elbląga, zajmował się organizowaniem czytelnictwa i udostępnianiem materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Współpracownik miesięcznika dla niepełnosprawnych wydawany w Elblągu przez ERKON pt.: „Razem z Tobą”, autor tekstu „Zarys rozwoju Miejskiej Biblioteki w Elblągu w latach 1945-1975, W: Bibliotekarz Gdański i Elbląski, 1979, z. 2 s. 20-24). Zmarł w 2005 roku.